Бронювання часу

Договір публічної оферти

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Нижченаведений текст є Договором між салоном краси Бантик (www.bantik.ua) надалі «Продавець», та користувачем послуг салону краси, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа підприємець), називається надалі «Покупець».

1.2. Цей Договір визначає умови покупки “Послуги попереднього бронювання часу” у слоні краси Бантик, для подальшого отримання послуг салону, надалі “Послуга”, Покупцем через систему онлайн оплати Продавця.

1.3. Договір є публічним згідно зі ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України і є еквівалентом “усної угоди” та має належну юридичну силу.

1.4. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов цього договору-оферти, що підтверджує укладення Договору на запропонованих умовах, факт здійснення Покупцем оплати вартості Послуги.

1.5. У даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

 • www.bantik.ua” – сайт Продавця, створений для ознайомлення з послугами салону краси та можливістю бронювання часу для надання вибраних послуг, для укладання Договорів купівлі-продажу після ознайомлення Покупцем запропонованих послуг Продавця в прейскуранті, на сайті дистанційним способом.
 • “Продавець” – організація, незалежно від її організаційно-правової форми та/або фізична особа підприємець, який здійснює продаж послуги бронювання часу.
 • “Послуга” – послуга бронювання часу, яка надалі буде використана для отримання бажаних послуг у салоні краси, список послуг на сайті www.bantik.ua
 • “Покупець” – фізична та/або юридична особа, яка здійснює замовлення на сайті www.bantik.ua
 • “Одержувач” – фізична та/або юридична особа визначена Покупцем, який повинен отримати замовлену Послугу
 • “Акцепт” – повне та беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець здійснює продаж Послуги, згідно з чинним прейскурантом, опублікованим на сайті www.bantik.ua, а Покупець оплачує та приймає Послугу відповідно до умов цього Договору.

 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Формування замовлення.

 • 3.1.1. Послуга оплачується через сайт www.bantik.ua цілодобово.
 • 3.1.2. У вартість Послуги входить обраний час, який Покупець хоче використовувати для отримання послуг у салоні краси через систему бронювання салону краси.
 • 3.1.3. Продавець надає послугу у вибраний час Покупцем.

3.2. Порядок оплати замовлення.

 • 3.2.1. Оплата Послуги означає згоду Покупця на укладення цього Договору із Продавцем.
 • 3.2.2. Покупець оплачує вартість Послуги у сумі 300 грн за Договором шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Датою оплати вважається день надходження коштів на рахунок Продавця.
 • 3.2.3. Ціна Послуги є постійною та складає 300 грн, вказана на сайті www.bantik.ua та є чинною на момент здійснення замовлення.
 • 3.2.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Послугу, доки вона не сплачена.
 • 3.2.5. Послуга приймається до виконання лише після надходження коштів на рахунок Продавця.
 • 3.2.6. Покупцеві повідомляється про оплату Послуги, надсилається повідомлення про оплату на електронну адресу або в SMS на контактний номер телефону, які були вказані при оформленні замовлення.
 • 3.2.7. Послуги платіжних систем, Покупець не сплачує.

3.3. УМОВИ ВИКОНАННЯ ПОСЛУГИ.

 • 3.3.1. При оформленні Послуги Покупець вказує бажаний час для обслуговування в салоні краси.
 • 3.3.2. Оплата Послуги з безготівкового розрахунку повинна бути здійснена щонайменше за три години до вибраного інтервалу часу обслуговування.
 • 3.3.3. Внести зміни, Покупець може не пізніше ніж за 3 доби до обраного часу для обслуговування в салоні краси. Після настання періоду часу менше трьох діб до початку обслуговування, Покупець не може скасувати замовлення та кошти не повертаються.
 1. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ПОСЛУГИ

4.1. Послуга вважається виконаною з її оплати Покупцем або його довіреною особою.

4.2. Угода між Продавцем та Покупцем діє з моменту покупки та до моменту настання дати та часу, обрані Покупцем, для обслуговування в салоні краси.

 1. СТВОРЕННЯ ПОСЛУГИ. ЗАМІНА.

5.1. Продавець надає Послугу та бронює час для обслуговування в салоні краси Бантик, відповідно до вимог Покупця.

5.2. Зміна часу для обслуговування в салоні краси можлива, не менш як за три доби.

5.3. Всі інформаційні матеріали, представлені на сайті www.bantik.ua, носять довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про певні властивості та характеристики послуг. У разі виникнення запитань у Покупця щодо властивостей та характеристик Послуг перед покупкою Послуги йому необхідно звернутися за консультацією до адміністратора салону краси за телефоном +380502232727

 1. ЗАМІНА Послуги. ПОВЕРНЕННЯ ПОСЛУГИ, ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ.

6.1. Продавець створює бронює час для обслуговування у салоні краси, відповідно до вимог Покупця.

6.2. Покупець має право оформити листа з рекламацією на адресу електронної пошти: hello@bantik.ua, вказавши причину.

6.3. У разі відмови від Послуги Одержувачем під час попереднього дзвінка, Покупець може отримати сплачені кошти за це замовлення, якщо ще не настав час виконання послуги. Часом початку виконання послуги вважається час за три доби до початку часу виконання послуги в салоні краси, призначений покупцем.

6.4. В інших випадках Продавець розглядає скарги протягом 3-х робочих днів з дня її отримання, про результати розгляду скарги Продавець повідомляє в електронному вигляді.

6.5. Якщо з вини Продавця замовлення не було виконано у вказаний день, Покупець має право вимагати компенсацію, розмір якої не може перевищувати суму сплаченої Послуги.

 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ АВТОРСЬКІ ПРАВА.
 • 7.1. Продавець є єдиним власником Торгової марки Бантик, згідно з Свідоцтвом України №235546 від 26 грудня 2017 року.
 • 7.2. Пунктом 2, 4 статті 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

7.3. Відповідно до ст. 20 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 цього Закону, у тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, які потребують його згоди, та приготування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 • 7.4. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди у доменних іменах, знаків та позначень, зазначених у п.5 ст.16 цього Закону.
 • 7.5. Для законного використання ТМ – нанесення його на будь-який товар, для якого зареєстрований знак, далі за текстом іменується «Товар», упаковка, в якій міститься такий Товар, вивіску, етикетки, нашивку, бирку або інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару нанесеним зазначеним знаком для продажу, пропозиція його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивіз), застосування його в діловій документації або в рекламі, та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах, потрібно отримати окремий дозвіл.
 • 7.6. Якщо суб’єкти підприємницької діяльності виявили бажання використовувати ТМ у своїй діяльності за дозволом на її використання, вони можуть звернутися з листом на електронну адресу hello@bantik.ua.
 • 7.7. Продавець є власником виняткових майнових авторських прав на низку фотографічних творів, графічних зображень на сайті та є їх єдиним автором. Продавець використовує фотографічні твори шляхом публікації на сайті www.bantik.ua для ілюстрації товарів та послуг.
 • 7.8. З огляду на презумпцію оригінальності об’єктів авторського права, всі фотографічні твори є оригінальними, тому охороняються авторським правом без реєстрацій та формальностей з моменту їх створення у всіх країнах світу згідно з «Бернською конвенцією про охорону літературних та художніх творів» 1886 року та Законом України «Про авторське праві та суміжні права» 1993 року.
 • 7.9. Суб’єкт виняткових майнових авторських прав на фотографічні твори може давати дозвіл на використання цих творів третім особам та заборонити їх використання, якщо таке має місце без отримання дозволу. Власник фото, розміщених на сайті www.bantik.ua дає дозвіл на використання його фото тільки в тому випадку, коли фото буде розміщено зворотне посилання на першоджерело.
 • 7.10. Якщо іншими авторами було виявлено розміщення їхніх фототворів на сайті www.bantik.ua, всі претензії приймаються за адресою hello@bantik.ua.
 1. 8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН.

8.1. Акцепт Оферти Покупцем є підтвердженням укладання Договору за умов Оферти.

8.2. Договір набирає чинності з моменту оплати замовлення Покупцем та діє до моменту виконання Продавцем зобов’язань за цим Договором.

8.3. Продавець має право вносити зміни до тексту цього Договору на свій розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупця. Актуальна (чинна) редакція Договору завжди доступна на сайті.

8.4. Покупець погоджується та визнає, що внесення змін до Оферти тягне за собою внесення цих змін до укладеного вже чинного між Покупцем та Продавцем Договору, і ці зміни в Договорі набувають чинності з такими змінами в Оферті.

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

9.1. Продавець гарантує збереження таємниці інформації, яку Покупець вказує під час реєстрації або оформлення замовлення.

9.2. Продавець гарантує, що персональні дані не будуть використані з корисливою метою, на сторонніх ресурсах або для поширення спаму.

9.3. При оформленні замовлення Покупець дає згоду на обробку своїх персональних даних, які зберігаються в базі Продавця виключно для ідентифікації Покупця/Отримувача при повторних замовленнях та для коректного виконання. При відмові Покупцем Продавець не зможе відповідним чином провести замовлення.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
 • 10.1. Продавець має право передавати свої права та обов’язки щодо виконання замовлень третім особам, не звільняючись від відповідальності.

10.2. Відповідальність Сторін в інших випадках визначається відповідно до законодавства України.

10.3. Сторони погоджуються, що будь-які спірні ситуації, вирішення яких не вдалося досягти шляхом переговорів, вирішуються відповідно до чинного українського законодавства.

Ми відчинені:

З 10:00-21:00
(До останнього відвідувача)

Київ, вул. Срібнокільська 1
+38(050)223-27-27

Київ, Харківське шосе, 152
+38(050)223-27-27